KONTAKTUJTE MĚZAVŘIT

Podmínky užívání a ochrana osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti ALTOS s.r.o. pro účely evidování mé osoby, coby klienta u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu neurčitou ode dne poskytování osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat.

Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost ALTOS s.r.o., IČO: 28192257, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 2097/10, PSČ 120 00, prostřednictvím svých elektronických systémů.

Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány.