KONTAKTUJTE MĚZAVŘIT

MUDr. Vlastimil Víšek, CSc.


Specializace:
Plastická chirurgie

Vzdělání:
Lékařská fakulta UK Praha
Atestace 1. stupně z oboru chirurgie
Atestace 2. stupně z oboru plastická chirurgie

Kandidát lékařských věd
Soudní znalec v oboru: zdravotnictví, odvětví: chirurgie, specializace: plastická chirurgie

Certifikáty a kurzy
Licence od ČLK pro lékařskou praxi v oboru chirurgie a plastická chirurgie
Držitel diplomu celoživotního vzdělávání udělené ČLK
Licence od ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru plastická chirurgie

Praxe:

 • sekundární lékař, chirurgická klinika FN Královské Vinohrady
 • odborný asistent, klinika plastické chirurgie FN Královské Vinohrady
 • konzultant v oboru plastická chirurgie pro Prahu 4
 • primář chirurgického oddělení polikliniky Praha-Podolí
 • primář privátních klinik: Lékařský dům Praha 7, Iscare, MEDICOM, GHC, Esthesia
 • externí spolupracovník CLT Teplice, GiSant Karlovy Vary, městské nemocnice Nymburk, GRAND Clinic

Zahraniční stáže a semináře:
Petrohrad, Londýn, Rotterdam, Vídeň, Valkenburg, New York, San Francisco, Palo Alto, San Diego

Školící a publikační činnost:
Autor nebo spoluautor 45 odborných přednášek a publikací v jazyce českém, ruském a anglickém.
Autor několika stovek osvětových článků a příspěvků do různých časopisů, televizních a rozhlasových pořadů.

Členství:

 • ČLK – Česká lékařská komora
 • ČSPCH – Česká společnost plastické chirurgie
 • Společnost estetické chirurgie ČLS JEP
 • Evropská laserová asociace
 • EACS – Evropská akademie kosmetické chirurgie
 • IPRAS - International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
 • IMCAS - International Master Course of Aging skin