KONTAKTUJTE MĚZAVŘIT

Prim. MUDr. Soňa Křemenová

Specializace:
dermatovenerologie

Vzdělání:
Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze
Atestace 1. stupně z oboru dermatovenerologie
Atestace 2. stupně z oboru dermatovenerologie

Absolvované kurzy a školení
pravidelná účast na odborných vzdělávacích akcích v rozsahu celého oboru
absolvování odborných vzdělávacích konferencí pořádaných společností
korektivní dermatologie a kosmetologie České lékařské společnosti JEP s příslušnými certifikáty
licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru dermatovenerologie, dále k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb.

Praxe:

  • sekundární lékařka kožního oddělení Nemocnice s poliklinikou Pardubice
  • sekundární lékařka kožního oddělení Nemocnice s poliklinikou Trutnov
  • sekundární lékařka, posléze vedoucí kožního oddělení OÚNZ Praha 10
  • venerologický ordinář a sekundární lékařka Kožní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) Praha
  • primářka Kožní kliniky FNKV Praha

Školicí a publikační činnost:
částečný pedagogický úvazek na 3. LFUK Praha
autorka odborných článků v časopisech Česko-slovenská dermatologie
referátový výběr z dermatovenerologie, Praktický lékař, Lékařské listy ZN
členka redakčních rad časopisů Praktický lékař a JAMA Dermatology
recenzentka článků v uvedených časopisech a knižních publikací v oboru.