KONTAKTUJTE MĚZAVŘIT

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děkujeme Vám za využívání služeb našeho webu. Služby poskytuje společnost Laserová dermatologická klinika Altos s.r.o. , se sídlem Terronská 1095/22, Bubeneč, 160 00, Praha 6, IČ: 281 92 257.
Stisknutím tlačítka „Souhlasím“ na kontaktních formulařích na stránkach webu https://altos-klinika.cz udělujete souhlas s využitím své osobních údajů společnosti Laserová dermatologická klinika Altos s.r.o., za účelem nabízení služeb, výrobků, evidování mé osoby, coby klienta u této společnosti, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas uděluji na dobu vymezující zákonem, a to v rámci marketingových účelů na 3 roky ode dne poskytování osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat.

OSOBNÍ ÚDAJE, S KTERÝMI NAKLÁDÁME?

Osobním údajem jsou vybrané informace, týkající se určitého subjektu, kdy je rozhodující přímá či nepřímá identifikace. K osobním údajům, s kterými nakládáme na webu, jsou: kontaktní údaje o osobě (telefon, jméno, e-mail, její IP adresa), informace o využívání služeb, činnostech či preferencích, uložené na našem serveru. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o ochraně osobních údajů“).
Údaje shromážděné třetími stranami (SmartSupp, Mailchimp) a uložené na jejich serverech neshromažďujeme, jen odesíláme, kde jsou zpracovány dle zákona o ochraně osobních údajů.

COOKIES

Při návštěvě webu http://altos-klinika.cz mohou být uloženy dočasné soubory, tvz. Cookies, které jsou využívány pro správnou funkčnost webu a mohou obsahovat údaje o návštěvníkovi. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu, chování na webových stránkách //altos-klinika.cz. Zpracováním cookies souborů může dojít k propojení osobních údajů návštěvníka s informacemi obsaženými v cookie souboru. Tato data jsou využita výhradně za účelem vylepšení funkčnosti webu. Klinika Altos respektuje soukromí uživatelů a při zpracování souborů cookies postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy.
Cookies pro správnou funkčnost webu jsou vytvářeny pouze po dobu práce s webem a po výstupu z webu jsou odstraněny.

Cookies jsou ukládány také third-party pluginy (SmartSupp, Mailchimp), sociální sítě jako Facebook, Twitter, VKontakte a analytickými a reklamními programy instalovanými na webu (Google Analitics, Yandex metrika, Facebook pixel, Seznam Retargeting, Doubleclick, Smartlook). Údaje shromážděné třetími stranami a uložené na jejich serverech jsou zpracovány dle zákona o ochraně osobních údajů.
Návštěvník může ukládání cookies souborů zabránit tím, že si otevře webové stránky http://altos-klinika.cz v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou shromažďovány soubory cookies. V případě využití anonymního režimu prohlížeče je možné, že nebude zajištěna plná funkcionalita webu.
Jak vypnout cookie v nastavení prohlížeče na počítači / mobilním zařízením - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

JAK BUDEME NAKLÁDAT S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI?

Zpracováním osobních údajů vyjadřujeme jakoukoliv operaci či řadu operací, při které zpracovatel nebo správce systematicky (ručně nebo automaticky), zajišťuje jejich shromažďování, upravování, ukládání, využívání, pozměňování, použití či odstraňování. Klinika Altos, jako zdravotnické zařízení, shromažďuje tyto osobní údaje pro potřeby vedení a správy zdravotnické agendy a rovněž pro marketingové účely. Každý klient/ka je povinen dát svůj výslovný souhlas s jejich používáním pro marketingové účely. K těm se řadí hlavně rozesílání informačních e-mailů, obchodních sdělení za pomoci prostředků datové internetové či mobilní komunikace, jako jsou telefonní hovory, sms zprávy.
Všechna tato data jsou uložena na zabezpečených nosičích, chráněna hesly a přístup k nim mají jen předem definované osoby.

KDO DATA ZPRACOVÁVÁ?

Data jsou zpracovávána společností Laserová dermatologická klinika Atos s.r.o., se sídlem Terronská 1095/22, Bubeneč, 160 00, Praha 6. Klinika Altos je správcem osobních dat a má ve své pravomoci určit, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

KDO BUDE S DATY PRACOVAT?

Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci kliniky, kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí, která trvá i po skončení jejich pracovního poměru.
Všechna osobní data jsou používána pouze pro interní potřeby Kliniky Altos a nebudou předávána ani jinak šířena mezi další, ať právnické či fyzické osoby.

VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo nahlédnout na údaje, které u sebe máme, můžete se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na zjištění, jaké osobní údaje o vás zpracováváme či jejich úpravu a kompletní vymazání.
Podle Nařízení máte právo osobní údaje předat jinému správci.
V případě pochybností, změn či jakýchkoliv úprav se můžete obrátit na naši kliniku: info@altos-klinika.cz. Pro provedení úprav, příp. kompletní likvidaci osobních údajů, může být návštěvník vyzván k prokázání totožnosti pro ověření (nevztahuje se na zdravotní dokumentaci, kterou upravuje zákon o zdravotnictví a je určená povinnost k archivaci).

V případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

JAK JSOU DATA CHRÁNĚNA?

S veškerými osobními daty nakládáme s péčí tak, jak zákon ukládá a na základě řádného hospodářství, v souladu s platnou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech výhradně v Evropské unii a v žádném případě neopouští Evropskou unii. Osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře.
Osobní údaje uživatelů webu http://altos-klinika.cz jsou uchovávána na serveru wedos.com, který se nachází na území České republiky, která je členem Evropské unie (více o zpracování osobních údajů zákazníků WEDOS http://hosting.wedos.com/cs/podminky.html).

ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ

Klinika ALTOS prohlašuje, že jako správce osobních údajů svých pacientů splňuje všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, při zpracování osobních údajů pacient vyjádřil svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, je splněna registrační povinnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, je splněna povinnost vůči pacientovi, podle zákona o ochraně osobních údajů a jsou splněny veškeré povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.