KONTAKTUJTE MĚZAVŘIT

InBody – analýza lidského těla

OBJEDNAT SE

Objednávkový formulář

Je to jeden z nejpřesnějších analyzátorů lidského těla vůbec. Samotná analýza trvá pár desítek sekund a díky technologii DSM-BIA a programu Body vision získáte mnoho přesných informací.

Pokud se měříte na InBody, stejně tak na jiných bio-impedačních analyzátorech, zadáváte do přístroje svůj věk a pohlaví (muž, nebo žena). Tyto tzv. empirické údaje jsou u InBody důležité pouze pro zhodnocení výsledků analýzy a vytvoření tzv. doporučujících hodnot. Výsledky samotného měření hodnot neovlivní.

InBody - Altos

VÝSLEDKY ANALÝZY:

  • Celková voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota, svalová hmota, bez tuková hmota, váha
  • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
  • Svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v jednotlivých tělesných částech
  • Oblast tělesného tuku (růstový graf pro jedince pod 18 let)
  • Nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk, edém)
  • Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza
  • Cílová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity
  • Historie tělesného složen
  • Impedance v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť
  • Měření na InBody bez analýzy (20 minut) - rozbor stávajícího životního stylu bez návrhu na řešení - 600 Kč