KONTAKTUJTE MĚZAVŘIT

Modelace prsou se zvětšením

OBJEDNAT SE

Objednávkový formulář

Ztráta původního tvaru prsu může být způsobena mnoha faktory - změnami souvisejícími s věkem, prudkými výkyvy hmotnosti a také těhotenstvím a kojením.

Pod vlivem všech těchto faktorů ztrácejí kůže a tkáně ženského prsu svoji elasticitu a původní tvar. Kromě toho také slábnou prsní svaly. Rychle obnovit pružnost mléčných žláz, elasticitu prsních tkáni, a také dodat prsu opravdu krásný tvar může operace mastopexe neboli tvarování prsu.

Ženský prs se skládá z různých druhů tkání - žlázové, tukové a pojivové, nacházejících se na prsním svalu podél přední stěny hrudního koše. Glandulární tkáň se skládá z laloků mléčné žlázy a mléčných kanálků. Během kojení zajišťuje tento druh tkáně produkování a dodávání mléka do bradavky. Mléčné žlázy jsou také obklopeny vrstvou tukové tkáně, která zajišťuje jejich pružnost a měkkost. Vazy, podepírající mléčnou žlázu, se skládají z pojivové tkáně a jsou umístěny mezi prsními žlázami a mléčnými kanálky. Díky těmto vazům je mléčná žláza připevněna ke stěně hrudního koše, jinými slovy, jsou odpovědné za vysokou nebo nízkou polohu prsu, a také za jeho pružnost.

Jedním z hlavních důvodů obliby operace na modelaci prsou a zákroku na současné zavedení implantátu je, že pouhé zvětšení objemu prsu díky implantátům nemůže zaručit dobrý výsledek korekce tvaru prsu při prověšení mléčných žláz. Prosté zvětšení objemu, neb velikost prsu při poklesu povede k tomu, že prs časem poklesne ještě více. Naproti tomu se při operaci na modelaci prsu přebytečná kůže odstraňuje a zbývající kůže je přitažena. V důsledku toho se zlepšuje tvar prsu, prs zaujímá vertikální polohu a stává se vypnutým a pružným. Modelace prsou při jejich současném zvětšení umožňuje nejen modelovat ztracený tvaru mléčné žlázy, ale také zvětšit celkový objem prsu a tvar učinit atraktivnějším.

Jak víte, existuje několik technik operací na zvětšení prsou - od řezu na dvorci (periareolární přístup), přes řez pod prsy (submammární přístup) k řezu v podpažní jamce (axilární přístup).

Kromě toho existují 4 základní metody modelace prsou, které jsou použity v závislosti na stupni ptózy, diagnostikované chirurgem: nad areolární mastopexe, parareolární mastopexe, vertikální mastopexe a kotevní technika, která se používá při modelaci prsu s těžkou ptózou.

Operace na modelaci prsu se současným zavedením prsního implantátu trvá na naší klinice od 1,4 do 3 hodin v závislosti na stupni ptózy prsu a zvolené metodě. Chirurg před operací nanáší markerem značky - označuje linie budoucích řezů. Potom se provádí celková anestezie a prs se ošetří speciálními antiseptickými roztoky.

Zpočátku lékař provede řez podél vyznačené linie. Tato animace ukazuje inframammární techniku, kdy se pod každou mléčnou žlázou provede malý řez. Speciálním nástrojem – koagulátorem - rozevře lékař každý řez a získá přístup k tkáním prsní žlázy. Délka a tvar řezu závisí na typu a velikosti implantátu, a také na anatomických zvláštnostech a stupni ptózy prsu, ale v každém případě bude co nejmenší.

Speciálními chirurgickými nástroji lékař pečlivě odlupuje prsní tkáně mléčné žlázy a vytváří přístup k prsnímu svalu. Ručně a s pomocí disektoru prsu tvaruje chirurg kapsu pro umístění implantátu.

Prsní implantáty mohou být umístěny pod prsním svalem nebo nad ním. Tato animace znázorňuje subglandulární umístění, při němž je implantát umístěn v kapse pod tkáněmi mléčné žlázy, ale nad prsním svalem. Existuje však také způsob umístění implantátu v kapse mezi prsním svalem a přední stěnou hrudního koše. Při konzultaci se svým chirurgem proberete výhody různých možností pro zavedení implantátu podrobněji.

Chirurg přesně vloží implantát do předem připravené kapsy a pečlivě kontroluje symetrii prsu. Pro dosažení těch nejlepších výsledků může být kapsa pro implantát v této fázi mírně upravena.

Před zahájením operace lékař rozrýsovává prs, označuje linie vedení budoucích řezů, a také oblasti přebytečné kůže, která má být odstraněna. S použitím různých chirurgických nástrojů chirurg napíná kůži a odlupuje ji od tkání mléčné žlázy. Nadbytek kůže kolem dvorce a bradavky je pečlivě odstraněn, bradavka a prsní dvorec nejsou zasaženy.

Poté, co byl přebytek kůže odstraněn, lékař jemně přitáhne dvorec k okraji horního řezu. Při tomto zaujmou dvorec a prsní tkáň novou polohu a prs se nadzvedne

Lékař uzavře řezy pečlivými stehy podél vertikální linie řezu a také po obvodu dvorce. Na konci operace může lékař umístit uvnitř každého prsu chirurgickou drenáž, ale často to není nutné. Nakonec jsou na stehy přiloženy sterilní gázové obvazy a ochranné náplasti.

Stehy, obvazy, náplasti a chirurgické drenáže (pokud jsou zavedeny) se odstraní již několik dní po operaci. Pacientka může pociťovat mírné bolesti. Otoky, modřiny a snížená citlivost dvorce zcela odeznívají dva - tři týdny po zákroku. Vyplatí se také upustit od fyzické zátěže, návštěvy lázní nebo sauny a jiných fyzických aktivit po dobu několika týdnů po zákroku.

Modelace prsou se zvětšením

  • Augmentace s modelací s kulatými implantáty - od 59 000 Kč
  • Augmentace s modelací s anatomickými implantáty - od 62 000 Kč